capri

Capri Hartrevalidatie

Capri Hartrevalidatie is een centrum voor poliklinische hartrevalidatie in de regio's Rotterdam en Den Haag. De deelnemers van het revalidatieprogramma staan centraal. Zij helpen hen de draad weer op te pakken: op een gezonde manier en met vertrouwen in zichzelf.  

Patiënt- en Medewerkerbeleving

Statisfact meet voor Capri continu de beleving en aanbevelingsintentie van patiënten over hun revalidatietraject. Patiënten ontvangen na afronding van het traject een uitnodiging per post of per e-mail.De resultaten van het onderzoek maken we realtime inzichtelijk, via een voor Capri ontwikkeld online te benaderen dashboard. Ieder kwartaal worden de resultaten ter beschikking gesteld aan Revalidatiezorg Nederland, ten behoeve van de landelijke benchmark.

Naast het patiëntonderzoek voert Statisfact ook het medewerker onderzoek uit.

Terug naar het overzicht