essent

Essent

Voor Essent is de IT-afdeling een belangrijke ondersteuner en enabler. Essent IT is verantwoordelijk voor het complete IT-landschap waarmee 4.500 medewerkers werken en meer dan 2 miljoen klanten worden bediend. Essent IT ontwikkelt en beheert dit landschap voor Essent B2C, Essent B2B en de hoofdkantoorfuncties.


Aanleiding

Door Essent IT is de wens geuit om naast een kwantitatieve meetmethodiek, ook op een kwalitatieve manier met klanten in dialoog te gaan over hun behoeften en verwachtingen.

Arenasessies

Statisfact heeft invulling gegeven aan deze wens, door per Business Unit Arenasessies te faciliteren. De Arenasessie is een werkvorm waarbij klant en dienstverlener op bijzondere wijze met elkaar in contact worden gebracht. De onderwerpen die aan bod komen, komen veelal voort uit de resultaten van een klantbelevingsonderzoek (aspecten waarop laag gescoord is, aspecten die een sterke invloed hebben op de tevredenheid of resultaten die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn). De input uit deze sessies heeft Essent geholpen bij het verbeteren van hun IT dienstverlening.

 

Terug naar het overzicht