gemeente den haag

Gemeente Den Haag SZW

De dienst SZW van de gemeente Den Haag helpt inwoners met een laag inkomen om zo snel mogelijk weer op eigen benen te kunnen staan. Hiertoe biedt de dienst begeleiding op weg naar werk, advies, hulpmiddelen, voorzieningen en tijdelijke financiële bijstand. De dienst heeft ongeveer 1500 medewerkers.

De stafafdelingen van SZW zijn ondersteunend aan het primaire proces. De meeste daarvan zijn ondergebracht binnen de directie Bedrijfsvoering (dBV) en vallen hiërarchisch onder de directeur Bedrijfsvoering.

Een van de doelen van de oprichting van dBV was het verbeteren van de dienstverlening aan de interne klant. Een klanttevredenheidsonderzoek gaf inzicht in de groei en verbetering die was doorgemaakt. De behoefte is ontstaan om dit onderzoek, met een verbreding van de scope, te herhalen. Statisfact heeft invulling aan deze behoefte gegeven door uitvoering van een klantbelevingsonderzoek.

Klanttevredenheidsonderzoek IDC

Statisfact heeft in opdracht van de Gemeente Den Haag een klanttevredenheidonderzoek uitgevoerd naar de dienstverlening van het Intern Dienstencentrum (IDC). De primaire doelstelling was het inzicht verkrijgen in de klantbeleving ten aanzien van de facilitaire, ICT en HR dienstverlening binnen de Gemeente Den Haag en het herleiden van concrete verbeteracties, met de mogelijkheid tot benchmarking en de evaluatie van wijzigingen in de interne processen.

Opdrachtgever beveelt Statisfact aan vanwege:

“De persoonlijke aanpak en/of maatwerk voor een confectieprijs”.

Terug naar het overzicht