rotterdam

Gemeente Rotterdam

De Rotterdamse Service organisatie (RSO) wordt gevormd door de samenvoeging van de bedrijfsvoeringstaken van de huidige diensten op het gebied van financiën, inkoop, personeel & organisatie, onderzoek, communicatie, ICT, facilitair, juridisch met de taken van de Servicedienst Rotterdam. Door de samenvoeging ontstaat een organisatie specifiek voor de bedrijfsvoering van de gemeente met een formatie van ongeveer 2000 FTE. De RSO zal vrijwel uitsluitend voor de gemeente Rotterdam werken, inclusief de deelgemeentes.

Statisfact heeft in opdracht van de RSO en Servicecentrum Drechtsteden (SCD) een intern klantbelevingsonderzoek uitgevoerd. Zij hebben de handen ineengeslagen om te kijken wat de voordelen zijn van samenwerking op het gebied van een belevingsonderzoek. Vereniging Benchmark Shared Services is aangesloten bij dit proces om het generieke deel van het onderzoek te benchmarken. Daarnaast is de gemeente Maastricht aangesloten om mee te denken en te leren van de aanpak.

Terug naar het overzicht