Nieuws

Klantcases

Medewerkeronderzoek NAC

We zaten met NAC in een crisistijd, vol met financiële en sportieve problemen. Dit heeft een enorme weerslag op personeel. Enerzijds wilden we goed op de hoogte zijn van het welzijn van onze medewerkers, anderzijds wilden we veel meer planmatig gaan werken.

Tevredenheidsonderzoek informatievoorziening UWV

Naar aanleiding van de IV-transitie heeft Statisfact in samenwerking met UWV een meetinstrument ontwikkeld om de tevredenheid over de informatievoorziening te kunnen monitoren. In het uitgevoerde onderzoek is de UWV-medewerker de klant. UWV heeft ca. 19.000 medewerkers die in 4 representatieve delen in het jaar bevraagd zijn. 

Belevingsmonitor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode een hele grote verandering ondergaan. Met substantieel minder budget/ FTE’s moest dezelfde productie en kwaliteit gehaald worden. De vraag aan Statisfact was om een Belevingsmonitor te ontwikkelen waarmee we periodiek de beleving van onze medewerkers konden peilen over voor de Verander-opgave belangrijke 7 thema’s.