Nieuws

Klantcases

Situatieschets

Er is onvoldoende beeld over de omgang met informatie in het dagelijkse werk. Dit geldt overigens voor alle onderdelen van het ministerie van BZK, inclusief de uitvoeringsorganisaties. Dit gegeven en het feit – wat wél bekend is – dat informatie een cruciale productie- en innovatiefactor is, was de reden om een meting te doen om antwoord te krijgen op de vraag: In welke mate is de basis op orde?
Er zijn daarnaast minstens twee ontwikkelingen waar dit inzicht randvoorwaardelijk voor is. Ten eerste voor ‘Shift BZK’, de informatie- en innovatiestrategie (april 2017). Daarnaast het streven naar een meer open overheid, waaronder het hergebruik van de informatie door de samenleving.

Resultaat onderzoek

Met het onderzoek is er inzicht verkregen in de wijze waarop de informatie in het dagelijkse werk op dit moment georganiseerd is bij BZK. Ook heeft het inzicht gegeven in de door de BZK-medewerkers gewenste situatie en stappen om deze situatie te bereiken. Deze informatie wordt gebruikt in het verbeterontwerp. De onderzoeksmethode, een nulmeting dat in twee opeenvolgende fasen is uitgevoerd en bestaat uit een kwantitatief online onderzoek gevolgd door verdieping van de resultaten door het houden van kwalitatief onderzoek middels werksessies, en de communicatie voor-,tijdens en na het onderzoek, heeft bijgedragen aan de bewustwording over het belang van een goede informatiehuishouding.

Samenwerking

De nulmeting is een samenwerking tussen Statisfact en de directie CIO & Informatiemanagement van BZK, waar de verantwoordelijkheid ligt voor de manier waarop de BZK-medewerker ondersteund wordt door de informatie in zijn/haar werk. Statisfact heeft (methodische) ondersteuning gegeven bij de nulmeting. Onder meer bij het opstellen van de (online)vragenlijst, het verwerken van de data tot een actiegericht rapport en procesbegeleiding bij de werksessies met meer dan 100 BZK-medewerkers.

Voor vragen over dit onderzoek of vragen over onderzoeken over informatiehuishouding neemt u contact op met Andrew Chandler.