Nieuws

Klantcases

 

Onderzoeksvraag

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode een hele grote verandering ondergaan. Met substantieel minder budget/ FTE’s moest dezelfde productie en kwaliteit gehaald worden. Dat heeft gevolgen gehad voor onze organisatiestructuur; de sturing zelf; en voor de manier waarop we ons werk moeten uitvoeren. Het omarmen van de Lean-filosofie is daar belangrijk bij geweest. De vraag aan Statisfact was om een Belevingsmonitor te ontwikkelen waarmee we periodiek de beleving van onze medewerkers konden peilen over voor de Veranderopgave belangrijke 7 thema’s. Dit om enerzijds het Bestuur de mogelijkheid te geven tijdig bij te kunnen sturen. Anderzijds om het gesprek tussen leidinggevenden en de werkvloer te stimuleren over wat mensen bezighoudt.

Ervaring met Statisfact

Statisfact heeft vanaf het eerste moment een zeer klantgerichte en deskundige benadering laten zien. Goed doorvragen; voorstellen doen waaruit gekozen kon worden, steeds bereid om bij te stellen (indien nog passend binnen “waar zij voor staan”). Dit heeft enorm geholpen bij het ontwikkelen van een methode die passend was binnen de cultuur van RWS. In 2 jaar tijd zijn aan de hand van 10 metingen, telkens gehouden bij ca. 3000 medewerkers duidelijke inzichten ontstaan hoe het met de beleving van medewerkers gesteld staat. Er zijn telkens Corporate RWS-rapportages en rapportages voor 15 afzonderlijke onderdelen gemaakt. Behulpzaam zijn ook de bijlagen waar de diverse segmenteringen en telkens meer dan 1000 open reacties, vaak gaande over gevoel van mensen gepresenteerd zijn. Dat heeft enorm geholpen bij het nader duiden van de “harde scores” die uit de Belevingsmonitor kwamen.

Resultaat

De rapportages zijn steeds meer gaan leven binnen RWS. Zowel op Bestuursniveau als bij de diverse onderdelen. Belangrijke items zijn in het corporate Dashboard RWS opgenomen opdat de voortgang periodiek besproken kon worden. Ook zijn er dien ten gevolge zowel op Bestuursniveau maar ook bij de afzonderlijke onderdelen verbeterpunten benoemd waar concreet aan gewerkt is. De Belevingsmonitor heeft ook bijgedragen aan meer verbinding tussen leidinggevende en medewerkers. Issues zijn mede aan de hand van de uitkomsten bespreekbaar gemaakt. Dit heeft bijgedragen aan een snellere acceptatie en implementatie van de beoogde Veranderopgave.

Quote opdrachtgever:

“De klantgerichte en deskundige benadering van Statisfact heeft enorm geholpen bij het ontwikkelen van een methode die passend was binnen de cultuur van RWS.“