Nieuws

Klantcases

Situatieschets

We zaten met NAC in een crisistijd, vol met financiële en sportieve problemen. Dit heeft een enorme weerslag op personeel. Enerzijds wilden we goed op de hoogte zijn van het welzijn van onze medewerkers, anderzijds wilden we veel meer planmatig gaan werken. We wilden vanuit een duidelijke visie ons personeelsbeleid gaan voeren, dit houdt in frequente beoordelings- en functioneringsgesprekken, informele en formele teamsessies, Motivation Insights profielen, een opleidingsbudget, een vertrouwenspersoon voor het personeel etc. Om het welzijn en de (ontwikkelings)behoeften van de medewerkers in kaart te brengen, samen met de verbeterpunten van de organisatie, zijn we een samenwerking met Statisfact opgestart.

Resultaat onderzoek

Statisfact heeft ons met behulp van hun medewerkeronderzoek en advies op een laagdrempelige en doeltreffende manier geholpen bij het in kaart brengen van het welzijn en de behoeften van de medewerkers. Door heel actief te sturen op de output van medewerkers hebben we ons personeelsbeleid snel kunnen professionaliseren en daarmee ging ook de waardering van ons personeel snel omhoog.

Samenwerking

De samenwerking met Statisfact werd in mijn ogen gekenmerkt door een goede zakelijke benadering met veel kennis van zaken. Er was een goede en constructieve dynamiek tussen Statisfact en NAC met veel ruimte om te leren. Deze open verhouding heeft gezorgd voor een kwaliteitsverbetering van jaar tot jaar!

 

Justin Goetzee, Algemeen Directeur NAC