Klantonderzoek

Statisfact richt een klantonderzoek in waarvan de resultaten bijdragen aan uw organisatie- of afdelingsdoelstellingen. Soms betekent dit dat wij een onderzoeksaanpak ontwikkelen met een jaarlijkse meetfrequentie. Meestal hebben onze onderzoeken een continu karakter.

De onderzoeksresultaten geven inzicht in de beleving, tevredenheid en de aanbevelingsintentie van uw (interne) klanten. Ook achterhalen we het belang dat klanten hechten aan bepaalde aspecten van uw dienstverlening. Met de resultaten van het onderzoek kunt u de ontwikkeling van de tevredenheid en de effecten van ondernomen acties beoordelen.