Zij gingen u al voor:

Meer referenties

Arenasessie

Het doel van de arenasessie is te achterhalen waar uw klant behoefte aan heeft en wat hij van uw dienstverlening verwacht. Tijdens deze interactieve workshop wordt u als dienstverlener gedwongen vanuit het klantperspectief naar uw dienstverlening te kijken. De reeds beschikbare onderzoeksresultaten worden in het licht van deze klantbehoefte door u vervolgens vertaald naar concrete verbeteracties. Statisfact heeft in deze sessie een coördinerende en faciliterende rol.