Zij gingen u al voor:

Meer referenties

Focusgroep sessie

De Focusgroep sessie is een werkvorm die ingezet wordt bij kwalitatief onderzoek. In de sessie worden medewerkers en/of leden van het management op creatieve en interactieve wijze met elkaar in contact gebracht om gezamenlijk de onderzoeksresultaten te duiden en tot verbeteringen en acties te komen. Enkele werkvormen die Statisfact regelmatig inzet zijn:

  • Inventarisatie en ordening van meningen, ideeën, visies met gebruikmaking van brownpapers en een moderatiebord;
  • Groepsdiscussie naar aanleiding van specifieke onderwerpen na duiding van de onderzoeksresultaten;
  • Het in groepen uitwerken van bepaalde thema’s en plenair presenteren en bespreken;
  • Een debat naar aanleiding van stellingen;
  • Arenasessies;
  • Vrije brainstorm.


Statisfact heeft in deze sessie een coördinerende en faciliterende rol.