Klantbelevingsonderzoek

Met klanttevredenheidsonderzoek maak je inzichtelijk hoe tevreden (interne) klanten zijn over bepaalde producten en diensten, hoe die tevredenheid te verhogen en welke behoeften klanten hebben.

Naast een tevreden klant, is een enthousiaste klant die u als dienstverlener aanbeveelt bij collega's, relaties of vrienden erg belangrijk. Loyale klanten leiden tot daadwerkelijke groei van uw organisatie en verbetering van uw bedrijfsresultaten.

De Net Promotor Score (NPS) geeft inzicht in het aantal klanten dat uw bedrijf aan- of afraadt bij collega's, relaties of vrienden. Wij analyseren welke elementen samenhangen met het aan- of afraden. Het resultaat is dat u concrete verbeteracties en aanbevelingen krijgt waarmee u direct aan de slag kunt.

Ook de Customer Effort Score (CES) wordt vaak als een prestatie indicator meegenomen in onze onderzoeken. Door de vraag te stellen: “Hoeveel moeite heeft het u gekost om iets voor elkaar te krijgen op de schaal van 1 (weinig effort) tot 5 (veel effort)?" kunnen klanten hun perceptie van de kwaliteit van de dienstverlening kwantificeren. Dit type vraagstelling is zowel relevant bij intern klantonderzoek, als onderzoek onder eindklanten.