Zij gingen u al voor:

Meer referenties

Klantpanel

Door herhaaldelijk een (vaste) groep klanten te ondervragen over een bepaald onderwerp worden klantbehoeften geïnventariseerd en vertaald naar (aangepaste) producten en diensten, of vertaald naar oplossingsrichtingen voor bepaalde vraagstukken. De klanten dienen als continue informatie- en inspiratiebron voor uw organisatie.

Statisfact denkt mee over het samenstellen van een uitgebalanceerd, representatief panel dat op basis van continuïteit oriënterend, innovatief en/of meningsvormend is voor actuele vraagstukken. Statisfact heeft in deze klantpanels een coördinerende en faciliterende rol.