Zij gingen u al voor:

Meer referenties

Migratieonderzoek

Met het Statisfact migratieonderzoek kunt u de ervaringen van betrokkenen monitoren, terwijl de verandering gaande is. Deze informatie geeft u de gelegenheid om tijdig en gericht actie te ondernemen en de verandering desgewenst bij te sturen.

Het doel van de migratiemeting is het gestuurd voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de migratie. Hierdoor ontstaat een kwaliteitscyclus waardoor het projectteam het migratietraject kan verbeteren. Het resultaat is dat de gebruikers een optimale migratie met zo min mogelijk verstoringen van het werkproces ervaren.