Zij gingen u al voor:

Meer referenties

Medewerker belevingsonderzoek


Een medewerker die de eigen werkzaamheden en werkomgeving als positief en stimulerend ervaart, zal over het algemeen een stap harder zetten voor klanten en daarmee de organisatie. Medewerkers zien bovendien haarscherp wat er in uw organisatie verbeterd kan worden. Als u ze maar op de juiste manier naar hun beleving vraagt.

De onderzoeken van Statisfact richten zich op de belangrijkste drivers van medewerkerbeleving. Onze best practice vragenlijst dient als leidraad en wordt toegespitst op uw organisatie en actuele thema’s. Ons onderzoek biedt onder andere:

  • Inzicht in de beleving van medewerkers over verschillende aspecten van hun werk;
  • Inzicht in de tevredenheid, commitment en motivatie van medewerkers;
  • Inzicht in die aspecten die de tevredenheid van medewerkers bepalen en weten aan welke ‘knoppen’ je moet draaien om bij te kunnen sturen;
  • Inzicht in de mate van aanbevelen van uw organisatie en uw unique selling points als werkgever;
  • Inzicht in potentieel verloop van medewerkers.

Tegelijk met het reguliere onderzoek onder medewerkers, voert Statisfact vaak een spiegelonderzoek uit. Hierbij wordt het management gevraagd, hoe tevreden zij denken dat hun medewerkers zijn, over de verschillende aspecten van hun werk. Eventuele verschillen in perceptie tussen medewerkers en management komen terug in de rapportage en kunnen besproken worden tijdens Focusgroep sessies.