Ben jij startend op de arbeidsmarkt en wil je werken bij het leukste onderzoeksbureau van Utrecht als Junior marktonderzoeker? Dan zoeken wij jou!

 


Utrecht, november 2018 - Op 28 november 2018 heeft Statisfact haar ISO 20252:2012 certificaat behaald! Elk proces is grondig doorgelicht en getoetst aan de ISO-norm.

Utrecht, oktober 2018 - Statisfact is na een marktcompetitie met drie andere partijen gekozen als onderzoekspartner voor het in kaart brengen van het ethisch klimaat binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Medewerkeronderzoek NAC

We zaten met NAC in een crisistijd, vol met financiële en sportieve problemen. Dit heeft een enorme weerslag op personeel. Enerzijds wilden we goed op de hoogte zijn van het welzijn van onze medewerkers, anderzijds wilden we veel meer planmatig gaan werken.

De klant centraal stellen? Dat is zó achterhaald. Dan plaats je de klant in jóúw omgeving. De klant zegt nu: zorg maar dat je in míjn omgeving past.’ Zomaar een uitspraak van Paul Iske in het Financieel Dagblad. Maar hoe zorg je ervoor dat je in de omgeving van de klant past? En hoe onderscheidt je jouw organisatie van de hevige concurrentie in deze dynamische markt?

In veel gevallen wordt de klant- en medewerkerbeleving bij organisaties onderzocht door middel van ellenlange vragenlijsten. Vragenlijsten met meer dan veertig vragen over allerhande onderwerpen, waarbij na vraag vier voor de meeste mensen, die de lijst mogen of moeten invullen, de motivatie al wegvalt. Zonde dus! Hoe zorg je ervoor dat je op een andere manier met elkaar de dialoog aan gaat?

Statisfact voert sinds 2014 voor voetbalclub NAC Breda klant- en medewerkeronderzoek uit. De onderzoeken richten zich op medewerkers, (jeugd)spelers, sponsors en supporters en de resultaten geven NAC inzicht in wat ze goed doen en wat beter kan. Het sponsoronderzoek geeft daarnaast ook handvaten om commerciële kansen te benutten.

Statisfact houdt kennissessie in OpBuuren over organisatieverandering

Een aantal keer per jaar plannen we bij Statisfact een kennissessie. Een van de werknemers van Statisfact kiest een, werk gerelateerd, onderwerp en faciliteert de sessie. Tijdens een kennissessie wordt er verdieping gezocht op het gekozen onderwerp en het doel is om deze kennis te koppelen aan de dagelijkse praktijk van Statisfact.

Statisfact maakt jaarlijks een mooie groei door en nu is voor ons de tijd aangebroken om deze groei te versnellen. Het realiseren van onze groeidoelstellingen vraagt echter om een investering.

Tevredenheidsonderzoek informatievoorziening UWV

Naar aanleiding van de IV-transitie heeft Statisfact in samenwerking met UWV een meetinstrument ontwikkeld om de tevredenheid over de informatievoorziening te kunnen monitoren. In het uitgevoerde onderzoek is de UWV-medewerker de klant. UWV heeft ca. 19.000 medewerkers die in 4 representatieve delen in het jaar bevraagd zijn. 

Belevingsmonitor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode een hele grote verandering ondergaan. Met substantieel minder budget/ FTE’s moest dezelfde productie en kwaliteit gehaald worden. De vraag aan Statisfact was om een Belevingsmonitor te ontwikkelen waarmee we periodiek de beleving van onze medewerkers konden peilen over voor de Verander-opgave belangrijke 7 thema’s.

“Wij zijn geen gewoon merk, wij zijn een beleving”. Een uitspraak met een hoog tsjakka-gehalte, die velen niet onbekend in de oren zal klinken. Nu is dit leuk en aardig wanneer de grote roerganger dit roept, maar wat is eigenlijk beleving en specifiek de relatie met organisaties, medewerkers en vooral klanten?