Tevredenheidsonderzoek informatievoorziening UWV

Naar aanleiding van de IV-transitie heeft Statisfact in samenwerking met UWV een meetinstrument ontwikkeld om de tevredenheid over de informatievoorziening te kunnen monitoren. In het uitgevoerde onderzoek is de UWV-medewerker de klant. UWV heeft ca. 19.000 medewerkers die in 4 representatieve delen in het jaar bevraagd zijn. 

Belevingsmonitor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode een hele grote verandering ondergaan. Met substantieel minder budget/ FTE’s moest dezelfde productie en kwaliteit gehaald worden. De vraag aan Statisfact was om een Belevingsmonitor te ontwikkelen waarmee we periodiek de beleving van onze medewerkers konden peilen over voor de Verander-opgave belangrijke 7 thema’s.

“Wij zijn geen gewoon merk, wij zijn een beleving”. Een uitspraak met een hoog tsjakka-gehalte, die velen niet onbekend in de oren zal klinken. Nu is dit leuk en aardig wanneer de grote roerganger dit roept, maar wat is eigenlijk beleving en specifiek de relatie met organisaties, medewerkers en vooral klanten?