Utrecht, juli 2020 - Begin 2020 heeft Statisfact in samenwerking met Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van basisregistraties en de belemmeringen die gebruikers van basisregistraties ervaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de basisregistraties veel gebruikt worden, zowel binnen als buiten de overheid. De gebruikers van de basisregistraties geven een ruime voldoende en zijn doorgaans tevreden over de gegevens en de mogelijkheden van de basisregistraties. Het gebruik van de basisregistraties blijkt echter niet altijd even gemakkelijk, vooral als gebruikers gegevens uit meerdere basisregistraties gecombineerd willen gebruiken. Benieuwd naar de highlights van het onderzoek, klik hier en bekijk de samenvatting. 

Grote opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie, de woonopgave en economische groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving, en niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Ruimtelijk en integraal inzicht in de ondergrond is dan ook van essentieel belang. Om die reden wordt er gewerkt aan de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet de regels over de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter maakt. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en honderden andere regelingen

Bekend met GeoSamen? Werkzaam in de Geo-sector? Of heb jij een duidelijke mening over hoe de Geo-sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken? Doe mee aan dit onderzoek die we uitvoeren voor het ministerie van BZK en help bij de totstandkoming van GeoSamen 2! 


Utrecht, november 2018 - Op 28 november 2018 heeft Statisfact haar ISO 20252:2012 certificaat behaald! Elk proces is grondig doorgelicht en getoetst aan de ISO-norm.

Utrecht, oktober 2018 - Statisfact is na een marktcompetitie met drie andere partijen gekozen als onderzoekspartner voor het in kaart brengen van het ethisch klimaat binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Statisfact voert sinds 2014 voor voetbalclub NAC Breda klant- en medewerkeronderzoek uit. De onderzoeken richten zich op medewerkers, (jeugd)spelers, sponsors en supporters en de resultaten geven NAC inzicht in wat ze goed doen en wat beter kan. Het sponsoronderzoek geeft daarnaast ook handvaten om commerciële kansen te benutten.

Statisfact houdt kennissessie in OpBuuren over organisatieverandering

Een aantal keer per jaar plannen we bij Statisfact een kennissessie. Een van de werknemers van Statisfact kiest een, werk gerelateerd, onderwerp en faciliteert de sessie. Tijdens een kennissessie wordt er verdieping gezocht op het gekozen onderwerp en het doel is om deze kennis te koppelen aan de dagelijkse praktijk van Statisfact.