Utrecht, juli 2020 - Begin 2020 heeft Statisfact in samenwerking met Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van basisregistraties en de belemmeringen die gebruikers van basisregistraties ervaren. Uit het onderzoek komt naar voren dat de basisregistraties veel gebruikt worden, zowel binnen als buiten de overheid. De gebruikers van de basisregistraties geven een ruime voldoende en zijn doorgaans tevreden over de gegevens en de mogelijkheden van de basisregistraties. Het gebruik van de basisregistraties blijkt echter niet altijd even gemakkelijk, vooral als gebruikers gegevens uit meerdere basisregistraties gecombineerd willen gebruiken. Benieuwd naar de highlights van het onderzoek, bekijk hieronder de samenvatting. 

De rapportage incl. bijlagen, geven een meer gedetailleerd beeld van de uitkomsten van het onderzoek en zijn terug te vinden op rijksoverheid.nl.

Voor vragen over dit onderzoek of andere vragen over onderzoek onder stakeholders (klanten, medewerkers, gebruikers, ketenpartners) neem dan contact op met Andrew Chandler.
 

In deze infographic leest u de algemene resultaten van het onderzoek naar het gebruik van basisregistraties. Hierin lees je terug hoeveel personen deelgenomen hebben aan het onderzoek, welke basisregistraties zij wel of niet (willen) gebruiken of onbekend mee zijn. Ook wordt de tevredenheid over het gebruik weergegeven in de vorm van een gemiddeld rapportcijfer. Gebruikers die meer dan één basisregistratie gebruiken, zijn gevraagd of zij de basisregistraties gecombineerd (willen) gebruiken. Het gebruik in samenhang is ook beoordeeld met een rapportcijfer.

In deze infographic worden de belemmeringen die gebruikers van basisregistraties ervaren weergegeven. Ook leest u enkele aanbevelingen die gedaan worden op basis van de resultaten uit het onderzoek.