Bekend met GeoSamen? Werkzaam in de Geo-sector? Of heb jij een duidelijke mening over hoe de Geo-sector een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken?

In GeoSamen werken bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen samen op basis van een gemeenschappelijke langetermijnvisie op de geosector. Omdat de looptijd van Geosamen 1 (waarin deze visie is vastgelegd) dit jaar afloopt, wordt er dit najaar gewerkt aan de opvolger: GeoSamen 2.

Doe mee aan dit onderzoek die we uitvoeren voor het ministerie van BZK en help bij de totstandkoming van GeoSamen 2!

Met deze survey halen we relevante input en frisse ideeën op voor GeoSamen 2. De nadruk ligt hierbij op het testen van de nieuwe (deel)ambities voor de komende vijf jaar.

Thema's die aan bod komen:

  • Digitale Tweeling Fysieke Leefomgeving
  • Kunstmatige Intelligentie
  • Data
  • Ethiek
  • Vitale Infrastructuur
  • Arbeidsmarkt

Vragen die hierbij centraal staan:

1. Waar liggen binnen dit thema de grootste kansen om maatschappelijk meerwaarde te creëren?
2. Hoe zou GeoSamen 2 hier een bijdrage aan kunnen leveren?
3. Wat betekent dit voor de samenwerking tussen bedrijven, overheid en kennisinstellingen?