Statisfact voert sinds 2014 voor voetbalclub NAC Breda klant- en medewerkeronderzoek uit. De onderzoeken richten zich op medewerkers, (jeugd)spelers, sponsors en supporters en de resultaten geven NAC inzicht in wat ze goed doen en wat beter kan. Het sponsoronderzoek geeft daarnaast ook handvaten om commerciële kansen te benutten.

Onderzoeken NAC

De sponsoravond op 25 april werd geopend door algemeen directeur Justin Goetzee. Vervolgens kreeg Statisfact de gelegenheid om zich te introduceren en de resultaten van het sponsoronderzoek te delen. Maarten Heemskerk, algemeen directeur van Statisfact licht toe dat de leden enthousiast zijn over de Business Club van NAC. Zij roemen de netwerkmogelijkheden, leuke evenementen en wedstrijdplaatsen. Dankzij het onderzoek is NAC in staat geweest om commerciële kansen te benutten. Ongeveer de helft van de deelnemers aan het onderzoek geeft aan commerciële kansen voor NAC te zien en/of geïntereseerd te zijn in het gezamenlijk organiseren van een netwerkevent.
 

Foto NAC3 presentatie

Goetzee: "Ik vind het goed om te zien dat, ondanks de interne reorganisatie vanwege de degradatie afgelopen jaar, we in staat zijn geweest om toegevoegde waarde te blijven leveren aan onze Business Club leden".
 
De algemeen directeur van NAC leidde ons vervolgens door de financiële resultaten van NAC en gaf vervolgens het woord aan technisch directeur Hans Smulders. Hij schetste op inspirerende wijze de stip op de horizon en hoe zij daar in de komende jaren naar toe werken. Ook werd er stilgestaan bij het recent totstandgekomen partnership met de City Football Group en was er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Statisfact voert sinds 2014 voor NAC klant- en medewerkeronderzoek uit. De onderzoeken richten zich op medewerkers, spelers (jeugd) , sponsors en supporters en geven NAC inzicht in wat ze goed doen en wat beter kan. Het sponsoronderzoek geeft daarnaast ook handvaten om commerciële kansen te benutten.

 

De sponsoravond op 25 april werd geopend door Justin Goetzee, Algemeen Directeur. Vervolgens kreeg Statisfact de gelegenheid om zich te introduceren en de resultaten van het sponsoronderzoek te delen. Maarten Heemskerk licht toe dat de dienstverlening van de Business Club van NAC op peil is gebleven en dat zij hiermee toegevoegde waarde heeft kunnen leveren (in de vorm van netwerkmogelijkheden, arrangementen, Young business club e.d.) aan leden. Dankzij het onderzoek (of eigenlijk de deelnemers van het onderzoek) is NAC ook mede in staat geweest om commerciële kansen te benutten.

 

Justin Goetzee zei: "Ik vind het goed om te zien dat, ondanks de teruggang in het aantal personeel vanwege de degradatie afgelopen jaar, we in staat zijn geweest om toegevoegde waarde te blijven leveren".

 

De algemeen directeur van NAC leidde ons vervolgens door de financiële resultaten waarbij er gelegenheid was voor vragen.