Statisfact maakt jaarlijks een mooie groei door en nu is voor ons de tijd aangebroken om deze groei te versnellen. Het realiseren van onze groeidoelstellingen vraagt echter om een investering. Deze investering zal aangewend worden voor het realiseren van onze groeidoelstellingen door personele uitbreiding en productinnovatie. Door enkele van onze onderzoeksinstrumenten door te ontwikkelen en te standaardiseren, zijn we in staat verdere schaalvergroting te realiseren. Naast uitbreiding van onze activiteiten in de markten waarin we al actief zijn, zien we groeikansen voor B2B Klantonderzoek voor het midden- en kleinbedrijf. Hier gaan we extra commerciële inspanning op richten.

Voor het benodigde bedrag zijn we in samenwerking met Collin Crowdfund een crowdfunding campagne gestart. Binnen 20 minuten is het volledige bedrag door 142 investeerders bij elkaar gebracht! We zijn verrast door het snelle resultaat en blij met het vertrouwen dat we hebben gekregen.