Utrecht, oktober 2018 - Statisfact is na een marktcompetitie met drie andere partijen gekozen als onderzoekspartner voor het in kaart brengen van het ethisch klimaat binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

De onderzoeksaanpak is in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en integriteitcoördinatoren en vertrouwenspersonen van het ministerie ontwikkeld. We brengen hiermee in kaart hoe de circa 16000 medewerkers de integriteit van de organisatie beleven en de mate waarin integriteit een rol speelt in hun professioneel handelen. De resultaten geven inzicht in de risico’s en dilemma’s en moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van het ethisch klimaat.

Statisfact voert het onderzoek uit en presenteert de resultaten binnen de verschillende onderdelen van het ministerie. Wij zijn trots op het partnership en kijken ernaar uit om samen met het ministerie van IenW te werken aan het verder verbeteren van de organisatie.