Utrecht, oktober 2018 - Op 28 november 2018 heeft Statisfact haar ISO 20252:2012 certificaat behaald! Elk proces is grondig doorgelicht en getoetst aan de ISO-norm. Met de komst van de ISO 20252 ‘Market, opinion and social research’ norm is sprake van een algemene kwaliteitsstandaard die naast specifieke eisen met betrekking tot de opzet en uitvoering van onderzoekprojecten, ook eisen stelt aan de kwaliteitsbewaking in het algemeen binnen de voor deze norm gecertificeerde onderzoekbureaus.

Het doel van de conformiteit met de norm en de toetsing daarvan is het transparant maken van het onderzoekproces waardoor opdrachtgevers van onderzoekbureaus zoveel mogelijk zekerheden verkrijgen dat de door hen verleende onderzoekopdrachten op een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau worden uitgevoerd.