ns

NS

‘Onze missie is ervoor te zorgen dat reizigers zich verbonden voelen door NS. Het is onze ambitie om samen met partners de reiziger regie te geven over zijn openbaar-vervoerreis van deur tot deur. Zo dragen wij bij aan betaalbare en duurzame mobiliteit in Nederland.’


NS SSC-IT

Om deze missie te kunnen behalen, is een goed functionerende ICT-dienstverlening onmisbaar. Al sinds 2006 voert Statisfact voor NS SSC-IT klantonderzoek uit. Onze continue klantmeting heeft een maandelijkse uitvraagfrequentie en geeft up-to-date inzicht in de klantbeleving via een online te benaderen dashboard. De businessteams registreren hun opvolgingsacties in het dashboard. Ook respondenten hebben toegang tot (een deel van) de resultaten om daarmee de transparantie te bevorderen.

 

NS Commercie (NSC)

De tevredenheid van medewerkers vormt een belangrijke KPI binnen NS Commercie. NSC heeft behoefte aan frequenter inzicht in de medewerkerbetrokkenheid zodat ze tijdig kunnen bijsturen. Om een duidelijk beeld te krijgen over hoe medewerkers het werken binnen hun team/afdeling ervaren én welke rol hun leidinggevende hierin vervult, worden medewerkers in een coachingsurvey per kwartaal via stellingen bevraagd over 6 verschillende thema’s. In een wekelijkse barometer komen deze thema’s weer terug en geven medewerkers hun gevoel van dat moment weer door middel van smileys.

 

Terug naar het overzicht