logo WUR

Wageningen Universiteit

Wageningen University & Research is het samenwerkingsverband tussen Wageningen University en Stichting Wageningen Research. Ruim 6.500 medewerkers en 12.000 studenten uit meer dan honderd landen werken in het domein van gezonde voeding en leefomgeving overal ter wereld, zowel voor overheden als voor het bedrijfsleven.

Afdeling IT maakt onderdeel uit van het Facilitair Bedrijf (FB). De jaarlijkse FB brede klantmeting biedt te weinig inzicht in de wensen van strategische stakeholders. Om die reden heeft Statisfact, samen met Servicemanagers, 22 diepte-interviews gehouden met o.a. BU managers, leerstoelhouders en professoren. Dit heeft geleid tot concrete actiepunten, de zichtbaarheid van IT bij deze doelgroep enorm vergroot en een bijdrage geleverd aan het verder professionaliseren van het relatiemanagement.

Terug naar het overzicht