port-of-rotterdam

Port of Rotterdam

Port of Rotterdam versterkt de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven als logistiek knooppunt én industriecomplex van wereldniveau. Het havenbedrijf is beheerder, exploitant en ontwikkelaar van het Rotterdamse haven- en industriegebied.

Voor de afdeling Facilities voert Statisfact onderzoek uit naar de beleving van haar interne klanten. De resultaten zijn overall, per klantgroep en bijvoorbeeld per locatie en/of verdieping inzichtelijk gemaakt, zodat gericht actie ondernomen kan worden.

 

Terug naar het overzicht