rijksoverheid

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat

Sinds 2005 voert Statisfact voor RWS continumetingen, migratiemetingen, medewerker-,partner- en klantbelevingsonderzoek uit. De onderzoeken vinden plaats binnen verschillende organisatieonderdelen en voorzien in verschillende informatiebehoeften. Enkele voorbeelden van onderzoek zijn: het monitoren van organisatieveranderingen vanuit de perceptie van de medewerkers t.b.v. het Bestuur, behoeftenonderzoek bij de introductie van een digitaal platform voor documentbeheer & samenwerking, het evalueren van de meldingen op de IT Servicedesk, het KCC en de Landelijke Informatielijn en het faciliteren van Arenasessies.

 

Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)

Vanuit het perspectief van afnemers is door middel van kwantitatief onderzoek, inzicht verkregen in de mate van tevredenheid, het gebruik en de doeltreffendheid van de Wet BAG in de praktijk. Op basis van aanvullend kwalitatief onderzoek (interviews) in de private sector is verder inzicht verkregen in het nut en de noodzaak van de BAG. 

De uitkomsten van het afnemersonderzoek Wet BAG zijn aangeboden aan de Tweede (en Eerste) Kamer en dienden als input voor de wettelijke evaluatie die door de Auditdienst Rijk (ADR) is uitgevoerd.

Martijn Odijk, sr. beleidsmedewerker GEO-informatie, beveelt Statisfact aan vanwege de prijs / kwaliteitverhouding, het vertrouwen en een goede rapportage.

 

Directoraat Generaal Milieu en Internationaal (DGMI)

Het ontwikkelen van beleid vindt binnen IenM plaats bij 3 ambtelijke diensten met aan het hoofd een directeur-generaal. Deze 3 ambtelijke diensten worden directoraten-generaal genoemd. Het ministerie van IenM heeft 3 directoraten-generaal (DG), waaronder het DG Milieu en Internationaal.

Statisfact is gevraagd om periodiek de betrokkenheid van medewerkers bij de organisatieontwikkeling en veranderopgave te meten en vergoten.

 

Terug naar het overzicht