uwv

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgen voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen. Daarnaast bieden zij arbeidsmarkt- en gegevensdiensten. UWV voert de diensten uit als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Sinds 2005 voert Statisfact klanttevredenheidsonderzoeken uit voor UWV. De meeste van deze onderzoeken zijn intern gericht. De medewerkers worden bevraagd over de tevredenheid ten aanzien van de dienstverlening van een bepaalde afdeling of Servicedesk. Dit hebben wij onder meer uitgevoerd voor de afdelingen Informatiemanagement Sociaal Medische Zaken (SMZ), Informatiemanagement Uitkeren, Service Delivery Management (SDM) en Generiek Informatie Management (GIM).

Statisfact voert op dit moment periodiek onderzoek uit voor de afdeling IV van UWV ter ondersteuning van het programma IV Transitie. Circa 19.000 eindgebruikers worden periodiek bevraagd over hun ervaring met de IT dienstverlening, met als doel de ketensamenwerking en IT dienstverlening te verbeteren.

Klantervaring

"De samenwerking met Statisfact heb ik positief constructief ervaren. Statisfact brengt haar kennis en ervaring op een prettige manier in. Zij benaderen het vraagstuk strategisch en vertalen dit met een pragmatische insteek naar de praktijk".

 

Terug naar het overzicht