wooncompas

WoonCompas

WoonCompas zet haar middelen in om goede woon- en leefruimte te creëren. Primair doet zij dat voor senioren en kwetsbare doelgroepen. De juiste omgeving voor deze doelgroepen is een voorwaarde voor een passende woning. Zij beoogt bij haar ontwikkelingen naast architectonische kwaliteit ook functioneel iets toe te voegen aan de omgeving. WoonCompas werkt veel samen met maatschappelijke partners om dit te realiseren. Dat is naast noodzakelijk, vooral leerzaam en inspirerend. Het WoonCompas team is toegewijd, en hoopt dat bewoners en partners dat zo ervaren.

Tevredenheid en verhuisgeneigdheid

Door onderzoek te doen verkrijgt WoonCompas inzicht in de aspecten die de tevredenheid van bewoners bepalen: weten aan welke 'knoppen' je als woningcorporatie moet draaien om de tevredenheid van bewoners te verhogen (woning, betaalbaarheid, dienstverlening, leefbaarheid, omgeving etc.).

Daarnaast is inzicht in de verhuisgeneigdheid en mening over het toekomstige aanbod voor de corporatie van groot belang. Daarmee is inzichtelijk gemaakt hoe het verloop van bewoners zich ontwikkelt in de toekomst en hoe WoonCompas hier op in kan spelen. Daarnaast geeft het aan waar specifieke wensen liggen ten aanzien van het aanbod van woningen.

Het onderzoek geeft duidelijke aanknopingspunten en verbeteracties, die door WoonCompas opgepakt zijn. Door de meting jaarlijks te herhalen, kan WoonCompas de ontwikkelingen volgen en het effect van ondernomen acties bepalen. Ook worden deze resultaten meegenomen in de landelijke benchmark van Aedes vereniging van woningcorporaties.

 

Marcel Korthorst, directeur-bestuurder:

"We hebben pittige discussies gevoerd over de totstandkoming van de uitkomsten van het onderzoek, maar de samenwerking met Statisfact is altijd constructief. De onderzoeksresultaten bevestigen veelal ons eigen beeld, ze helpen ons wel om de juiste prioriteiten te kunnen stellen"

Terug naar het overzicht