Onderzoeks- en adviesbureau Statisfact

Wij helpen sinds 2003 overheden en bedrijven bij het organiseren en uitvoeren van onderzoeksinitiatieven en voorzien hen daarmee van resultaatgerichte inzichten. Dit doen we met de inzet van een divers scala van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeken: van het monitoren van wettelijke implementaties en organisatieveranderingen tot stakeholder-, medewerker- en klantonderzoeken. Hiermee zijn onze opdrachtgevers in staat om beter onderbouwde beslissingen te nemen en uiteindelijk beter te presteren.

En dit doen we omdat we het verschil willen maken bij organisaties die een belangrijke functie vervullen in onze samenleving. Vanuit de ambitie om beweging en veranderingen te realiseren die deze organisaties helpen bij het vergroten van hun maatschappelijke impact.

Klantonderzoek

Benieuwd hoe u klantonderzoek kan inzetten voor het enthousiasmeren van medewerkers en het creëren van een servicecultuur? Op zoek naar omzetgroei door het signaleren van upsell kansen en het dichthouden van de achterdeur? Manager IT of Facilitair en benieuwd hoe interne klanten uw dienstverlening ervaren? Behoefte aan inzicht in de performance van een Servicedesk of Klantcontactcenter vanuit eindgebruiker perspectief? Beter tussentijds bijsturen tijdens de uitvoering van IT projecten zoals werkplekmigraties?

Medewerkeronderzoek

Jaarlijks inzicht in de tevredenheid, commitment en motivatie van uw medewerkers of toch frequenter meten? Ook benieuwd naar de mate waarin uw medewerkers zich in hun werk gefaciliteerd en gecoacht voelen door hun leidinggevende? De beleving van medewerkers continu monitoren tijdens een organisatieverandering? De performance van professionals laten beoordelen door opdrachtgevers, direct na afronding van de inhuurperiode? De onderzoeksresultaten nu eens samen mét medewerkers omzetten naar acties?

Klantcases

Nulmeting Informatiehuishouding, ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK)

Er is onvoldoende beeld over de omgang met informatie in het dagelijkse werk. Dit geldt overigens voor alle onderdelen van het ministerie van BZK, inclusief de uitvoerin...

Medewerkeronderzoek NAC

We zaten met NAC in een crisistijd, vol met financiële en sportieve problemen. Dit heeft een enorme weerslag op personeel. Enerzijds wilden we goed op de hoogte zijn van het welzijn van onze medewerkers, anderzijds wilden we veel me...

Blogs & nieuws

Basisregistraties worden ruim voldoende gewaardeerd, maar het gebruik is niet makkelijk.

Utrecht, juli 2020 - Begin 2020 heeft Statisfact in samenwerking met Berenschot in opdracht van het ministerie van BZK een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van basisregistraties en de belemmeringen die gebruikers van basisregistraties ervaren. Uit het o...

Invoering BRO, iedereen heeft baat bij inzicht in de voortgang!

Grote opgaven als de energietransitie, klimaatadaptatie, de woonopgave en economische groei, hebben enorme impact op de directe leefomgeving, en niet alleen boven, maar ook ónder de grond. Al deze opgaven hebben te maken met het gebruik van de ondergrond. Ruimt...

Implementatie omgevingswet vraagt om cultuuromslag.

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving. Het is de bedoeling dat de Omgevingswet de regels over de fysieke leefomgeving eenvoudiger en beter maakt. De Omgevingswet bundelt 26 wetten en honderden andere regelingen ...

Contact

Telefoon:
+31(0)346722 134

E-mail:
info@statisfact.nl

Social:

Adres:
Computerweg 8, 3542 DR, Utrecht

iso 20252 2

Nieuwsbrief

iso 20252 2

Contact

Telefoon:
+31(0)346722 134

E-mail:
info@statisfact.nl

Social:

Adres:
Computerweg 8, 3542 DR, Utrecht